Regulamin sklepu internetowego www.dgfoto24.pl określa warunki korzystania z usług internetowych przez użytkowników.  Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją warunków określonych w niniejszym Regulaminie.

1. Wstęp

Regulamin sklepu internetowego www.dgfoto24.pl określa zasady funkcjonowanie, realizacji zamówień, warunki dostaw, sposoby płatności, zasady składania reklamacji.

2. Zasady funkcjonowania sklepu internetowego

Sklep internetowy www.dgfoto24.pl obsługiwany jest przez firmę DG Foto, zarejestrowaną w ewidencji działalności gospodarczej:

DG FOTO Grzegorz Stępień
ul. Kilińskiego 2,
37-450 Stalowa Wola
NIP: 8652474188
REGON:380966863

Usługi wykonywane przez DG Foto to m.in. wywoływanie zdjęć, wykonywanie fotoalbumów, fotokalendarzy, fotomagnesów, zaproszeń ,winietek, wizytówek. Użytkownicy mają do wyboru 3 rodzaje papieru Gloss, Pearl, Matt. Usługi sklepu internetowego www.dgfoto24.pl polegają na dostarczeniu przez Użytkownika graficznych plików w celu wykonania usług wg. określonej Specyfikacji Użytkownika oraz dostarczenie zamówienia za pośrednictwem wybranej przez Użytkownika formy dostawy (Przesyłka kurierska, Paczkomat  Paczka+).

Siedziba firmy i Biuro Obsługi Klienta znajduje się pod adresem:

 • DG FOTO Grzegorz Stępień, ul. Kilińskiego 2, 37-450 Stalowa Wola

3. Realizacja zamówień

Zamówienia przyjmowane są poprzez zarejestrowanie się na stronie www.dgfoto24.pl i realizowane wg kolejności ich składania.
Składając zamówienie Klient dokonuje wyboru produktu, jego parametrów, sposobu płatności oraz dostawy.
Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. DG Foto zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z ważnych powodów, o zaistnieniu których niezwłocznie poinformuje Kupującego, w szczególności gdy z przyczyn niezależnych od DG Foto (takich jak awaria maszyny) wykonanie umowy zgodnie ze złożonym zamówieniem okaże się niemożliwe lub znacznie utrudnione.

Realizacja zamówienia odbywa się maksymalnie w ciągu 24 godzin od zaksięgowania wpłaty na koncie. Dostarczenie zamówienia do odbiorcy zależne jest od wyboru sposobu dostawy ( Przesyłka kurierska, Paczkomat, Paczka +)

4. Warunki dostaw

Klient ma do wyboru następujące rodzaje dostaw:

 • Przesyłka kurierska 15 zł
 • Paczkomaty InPost 12 zł
 • Paczka+ 11 zł

5. Formy płatności

Przelew 24

6. Reklamacje i zwroty towarów

W przypadku stwierdzenia wad produktu Klient ma prawo do złożenia reklamacji w ciągu 7 dni od otrzymania przesyłki za pośrednictwem FORMULARZA REKLAMACJI dostępnego na stronie www.dgfoto24.pl kontaktu telefonicznego 605-195-557 lub pośrednictwem e-mail gs.dgfoto@gmail.com. Podstawą rozpoczęcia procedury reklamacyjnej jest dokładny opis zastrzeżeń wobec zrealizowanej usługi. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie do 14 dni od jej przyjęcia. DG Foto nie ponosi odpowiedzialności w przypadku braku uzasadnienia reklamacji, jakości odbitek spowodowanych złą jakością przesłanych plików, uszkodzonej przesyłki.

7. Prawo odstąpienia od umowy

 1. Klient będący Konsumentem, który za pośrednictwem Sklepu internetowego zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

 2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął towar w posiadanie lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie towaru. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

 3. Klient, uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży może zrealizować poprzez wysłanie wypełnionego i podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres: Grzegorz Stępień prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DG FOTO Grzegorz Stępień, ul. Kilińskiego 2, 37-450 Stalowa Wola, adres elektroniczny: gs.dgfoto@gmail.com

 4. Wykonując prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Klient może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego.

 5. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.

 6. W razie odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek zwrócić zakupiony towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zwracanego towaru przed upływem 14 dni na adres: Grzegorz Stępień prowadzący działalność gospodarczą pod firmą DG FOTO Grzegorz Stępień, ul. Kilińskiego 2, 37-450 Stalowa Wola.

 7. Koszty zwrotu (odesłania) towaru ponosi Klient.

 8. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

 9. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskazał inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 10. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

 

Zgodnie z treścią art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:

 1. w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
 2. w której przedmiotem umowy jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia;
 3. w której przedmiotem umowy jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
 4. w której przedmiotem umowy są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
 5. w której przedmiotem umowy są Produkty stanowiące nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;